Liiketoiminnan kehittämispalvelut

Palvelumme lähtökohtana on liiketoiminnan kehitystyön prosessi, jossa kehitysidea jalostetaan toiminnaksi. Organisoimme liiketoiminnan kehitystyön hallittavaksi kokonaisuudeksi ja varmistamme hankkeiden onnistumisen ammattimaisella hankejohtamisella.

KEHITYSSALKKU = Kerää liiketoiminnan kehityspyrkimykset kokonaisuuksiksi, joita voidaan hallita. Pyrkimykset toteutetaan hankkeina, projekteina ja tehtävinä - priorisoiden resurssien ja kilpailutilanteen mukaan.

HANKE = Liiketoiminnan kehitykseen tähtäävä ja koordinoidusti johdettu kokonaisuus, jolla on tavoite, aikataulu ja vastuulliset henkilöt. Hankkeeseen voi sisältyä useita eri projekteja ja muita tehtäviä.

PROJEKTI = Kertaluontoinen työsuoritus ainutlaatuisen tuotteen, palvelun tai muun tuloksen tuottamiseksi.

Palvelumme kattavat kehityshankkeen koko elinkaaren.

Tietohallintoprojektit
Tämän päivän yrityksessä on yhä vaikeampaa saada aikaan konkreettista toiminnan muutosta ilman, että tehdään muutoksia IT-toiminnanohjausjärjestelmiin. Varsinainen IT-tekninen osaaminen hankitaan yhä useammin yrityksen ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Keskeisiä tietohallinnon tehtäviä ovat liiketoiminnan prosessien ymmärtäminen, analysointi ja dokumentointi sekä niihin soveltuvien teknisten ratkaisujen löytäminen, yhteistyökumppanien ja näiden alihankkijoiden tuloksellinen johtaminen.

Martti Luhtala
puh. 0400 588 561
martti.luhtala (ät) whatif.fi
www.haastava.fi

Whatif, Kivipyykintie 4, 01260 Vantaa | puh. 040 865 6683, myynti@whatif.fi | www.whatif.fi
©2019 WHATIF - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)