Industrial Plastic Partners

Esimerkkinä liiketoimintamallien kehitystyöstä on Industrial Plastic Partners (IPP), joka on uudenlainen muovialan yritysten yhteenliittymä, jossa muovialan eri osa-alueille erikoistuneet yritykset tekevät myynti- ja markkinointiyhteistyötä. IPP tarjoaa muovialan erikoispalvelut ja –tuotteet keskitetysti. Toimintatapa yksinkertaistaa ostoprosessia, selkeyttää toimitusvastuuta, yhdenmukaistaa laatua ja tuo kustannussäästöä asiakkaalle.

IPP - Industrial Plastic Partners

Whatif, Kivipyykintie 4, 01260 Vantaa | puh. 040 865 6683, myynti@whatif.fi | www.whatif.fi
©2019 WHATIF - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)